Kalkylen av arbetsomfång och mängd byggnadsmaterial enligt byggnadsritningar

Sample estimate of a plasterboard project

Here is a sample estimate of a real plasterboard project made by our company.

Sample estimate of a concrete project

Here is a sample estimate of a real concrete project made by our company.