Miralan sammanställer kalkyler, beräknar byggvolymer och mängden av byggmaterial. Vi gör lokala och fullständiga bedömningar av byggnadsarbeten, renovering och större reparationer, ombyggnad och restaurering av alla typer av byggnader och konstruktioner. Vi har framgångsrikt genomfört hundratals projekt i Sverige och Estland.

top-services

Kalkyler för gipsarbeten

Vi beräknar mängden av byggmaterial, kostnader och tid för gipsprojekt i Sverige och Estland. Kalkylerna görs av certifierade ingenjörer med imponerande erfarenhet. Vi bearbetar ritningarna med modern mjukvara, och tar hänsyn till de unika arkitektoniska och designfuntionerna hos projektet.

top-services

Kalkyler för betongarbeten

Vi gör detaljerade kalkyler för betongarbeten och ritar ett teknisk träd för byggprocesserna i enlighet med projektdokumenten. Miralan gör korrekta och objektiva beräkningar av arbetstid och mängden av byggmaterial för varje etapp av betongarbetet.

VARFÖR VÄLJA OSS?

Skälen till varför du bör beställa din kalkyl från oss

FULLSTÄNDIG
SERVICE

Från vårt företag kan du beställa hela uppsättningen av kalkyl-relaterade tjänster för alla byggnadsstadier och alla typer av byggprojekt. Vid utarbetandet av kalkylen vi tar hänsyn till tekniska egenheter, egenheter hos material och konstruktions- och designlösningar som är lämpliga för svenska och estniska byggplatser.

pixel

SKICKLIG
PLANERING

Du kommer inte längre att behöva skaffa mer material under loppet av konstruktionen eller göra dig av med överskottet. Leveransen kommer att ge dig detaljerade kalkyldokument och du kommer att kunna planera allt arbete rätt från början; till och med hur mycket tid och material som behövs för en viss lägenhet eller fundament.

pixel

PROFESSIONELL
ATTITYD

Miralans team består av skickliga specialister som har högre utbildning och erfarenhet av att arbeta med projekt i Estland och i Sverige. Alla kalkyler är mycket noggranna och eventuella mänskliga fel är uteslutna tack vare användandet av unika beräkningsalgoritmer.

GARANTERAD KVALITET

Kalkylatorn måste vara en perfektionist - detta är Miralans slogan för kvalitetssäkring. Vi värdesätter vårt rykte för att vara en ansvarig partner och fortsätter att förbättra kontrollmekanismerna som säkerställer beräkningarnas exakthet. Vi tar alltid hänsyn till de tekniska normerna, för tid och materialförbrukning, som gäller för de estniska och svenska marknaderna. Kalkylerna kommer att göras inom den överenskomna tiden och den i förväg godkända budgeten.

Priset på tjänsterna

Du kan begära en offert från våra projektledare, som gärna kommer att svara på dina frågor och hjälpa till att sammanställa en order på en kalkyl. Vänligen använd nätformuläret på vår hemsida för att beställa en kalkyl.