Kalkyler för gipsarbeten

Miralan har gjort kalkyler för gipsprojekt för både byggjättar och nya företag på den estniska och svenska marknaden sedan 2011. Vi gör inte kalkyler i vanlig mening. Vi producerar en uppsättning dokument som lätt kan användas i alla skeden av konstruktionen. Vi belyser de beräknade strukturerna i ritningarna, väggytor, mängden gipsskivor och reglar, prislistan - detta är bara en del av den information som vi kommer att leverera till dig.

Beräkning av gipsarbeten

Beräkningen av gipsarbetet är en fullständig tjänst för att beräkna kostnaden och tiden som krävs för att bygga upp gipsstrukturer, inner- och ytterväggar, skärmväggar och undertak. Du kan antingen beställa en kalkyl av projektet från dess början eller en kalkyl av de ändringar som gjorts i de olika versionerna av ritningarna. Vi erbjuder samarbete med estniska och svenska byggföretag och alla andra företag som är intresserade av våra tjänster.

Hur beställer du en kalkyl och vad får du som resultat?

1. Skicka oss dina ritningar och medföljande dokumentation genom att använda vårt förfrågningsformulär eller någon annan metod som passar dig - Files.fmGoogle DriveDropbox osv.

2. Gör en lista över de arbeten som ska beräknas. I detta skede är det viktigt att vara mycket exakt när du definierar arbetet, eftersom detta kommer att avgöra villkoren och priset på vårt arbete.

Exempel på källritningar

Planritning

Takplanritning

3. Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar efter det att vi har fått din förfrågan. Vi kommer att diskutera detaljerna och komma överens om priset på kalkyleringstjänsterna beroende på hur brådskande och komplicerad ordern är.

4. Slutande av avtal och uppfyllandet av de första finansiella åtagandena.

5. Baserat på dina ritningar kommer vi att göra en kalkyl av gipsarbetet och förbereda kalkyldokument.

6. Du kommer att få en komplett uppsättning av dokument som innehåller all nödvändig information, installationskostnaden, materialförteckning, specifikationer, priser och mängder.

Tips:
Genomför du din konstruktion i flera etapper? Vi kan dela upp projektet i delar enligt med vad som krävs!

EXEMPEL PÅ EN UPPSÄTTNING TEKNISKA DOKUMENT

Väggar, dörröppningar, förstärkningar och andra element är markerade på ritningen.

Undertak är markerade med olika färger på takplanritningen, beroende på deras typ.

Certifierade ingenjörer från vårt företag analyserar ritningarna som överlämnats av kunden. Om någon information saknas eller ett fel hittas, kommer de att göra rimliga ändringar i källdokumentet, och visa förändringarna med anmärkningar och kommentarer.

Om det inte finns tillräckligt med data för beräkningen kommer vi att använda det mest sannolika alternativet och kommentera detta på ritningen.

Om ritningarna är motsägelsefulla kommer vi att välja den mest sannolika varianten på grundval av hjälpdata och göra en förklarande anmärkning.

Därför strävar vi efter att samarbeta med våra kunder på den mest öppna och omfattande professionella nivån.

Baserat på mätresultaten kommer listan över arbetsmängden att sammanställas: hur många kvadratmeter av väggar och undertak kommer att byggas i varje rum, hur många dörröppningar och kortlingar krävs, osv.

Prislistan för arbetet kommer att skapas. Den övre delen av tabellen visar kostnaden för material, arbetskostnader och den totala kostnaden för att bygga en kvadratmeter av varje typ av vägg. Den nedre delen av tabellen inkluderar kostnader för material, arbetstid och den totala byggbudgeten för varje del av bygget, liksom den totala budgeten för projektet.

Vi inkluderar även en fullständig lista över material för varje del av byggarbetsplatsen, dvs den totala längden av reglar och kvadratmeter gipsskivor och isoleringsmaterial som krävs för varje rum.

Därför kommer kunden att få ett slags inköpslista för att köpa den exakta mängden av byggmaterial som krävs för varje del av projektet.

Vill du lära dig priset för en kostnadsuppskattning av ditt projekt?

Använd detta nätbaserade frågeformulär. Det tar inte mer än 5 minuter av din tid att ange all nödvändig information.