Kalkylen av arbetsomfång och mängd byggnadsmaterial enligt byggnadsritningar

Exempel på kalkyl för ett gipsprojekt

Här är ett exempel på en kalkyl för ett verkligt gipsprojekt som gjorts av vårt företag.

Exempel på kalkyl för ett betongprojekt

Här är ett exempel på en kalkyl för ett verkligt betongprojekt som gjorts av vårt företag.