Miralan koostab eelarvedokumentatsiooni, arvutab ehituse ja ehitusmaterjali mahu. Koostame iga hoone ja rajatise jaoks selle ehitamise, jooksva ja kapitaalremondi ning taastamistööde lokaalseid ja komplekseelarveid. Oleme teostanud sadu edukaid projekte Rootsis ja Eestis.

TOP-TEENUSED

Kipsplaaditööde eelarve koostamine

Arvutame materjali mahu, maksumuse ja tööaja ehitusobjektidel Rootsis ja Eestis. Eelarve koostavad suure töökogemusega pädevad insenerid. Joonised koostatakse kaasaegsete arvutiprogrammidega, arvestades projekti arhitektuuri ja konstruktiivset eripära.

TOP-TEENUSED

Betoonitööde eelarve koostamine

Koostame projektdokumentatsiooni alusel betoonitööde detailse eelarve ja ehitustoimingute tehnoloogilise puu. Miralan koostab tööaja ja ehitusmaterjali usaldusväärse kalkulatsiooni betoonitöö iga etapi jaoks.

MIKS MEIE?

Põhjused, miks tasub eelarve meilt tellida

KOMPLEKSTÖÖ

Meilt saab tellida eelarvekoostamise kõiki teenuseid iga ehitusetapi ja eri otstarbega objekti jaoks. Eelarve koostamise juures arvestatakse Rootsi ja Eesti objektide jaoks tüüpilisi tehnoloogilisi iseärasusi, materjalide spetsiifikat ja planeerimislahendusi.

pixel

HEA PLANEERIMINE

Te ei pea enam materjali ehitusplatsile juurde või ülejääke sealt ära vedama. Te saate täpse eelarvedokumentatsiooni ja saate juba algstaadiumis tööd rahulikult planeerida, k.a isegi seda, kuipalju aega ja materjali kulub iga korteri või konkreetse vundamendi jaoks.

pixel

PROFESSIONAALNE LÄHENEMINE

Miralani meeskonnas töötavad pädevad spetsialistid, kel on kõrgharidus ning töökogemus Eesti ja Rootsi projektidega. Kõik arvutused tehakse suure täpsusega. Inimlik eksimine on välistatud, kuna kasutatakse unikaalset arvestusalgoritmi.

KVALITEEDIGARANTII

Eelarve koostaja peab olema pedant – selline on Miralani kvaliteedi tagamise moto. Me peame oluliseks vastutustundliku partneri reputatsiooni ja parendame pidevalt arvutuste täpsust tagavaid kontrollmehhanisme. Alati võetakse arvesse Rootsi ja Eesti turul levinud aja- ja materjalikulu tehnoloogilisi norme. Eelarve koostatakse rangelt kokkulepitud tähtajaks ja eelnevalt kooskõlastatud eelarve piires.

Teenuste maksumus

Eelarve koostamise hinna saab täpsustada projektijuhtidega, kes on alati valmis vastama igale küsimusele ja aitavad tellimuse koostamisel. Tellimuse esitamiseks kasutage veebilehel toodud vormi.