Kipsplaaditööde eelarve koostamine

Miralan tegeleb alates 2011. aastast Eesti ja Rootsi nii suurtele kui ka väikestele ehitusettevõtetele kipsplaaditööde eelarvete koostamisega. Meie eelarve koostamine erineb selle teenuse tavapärasest mõistest. Meie töö tulemus on dokumendipakett, mida on mugav kasutada ehituse igas etapis. Projektiga märgitud konstruktsioonide tähistamine joonisel, seinte ruutmeetrid, kipsplaadi ja karkassi kogus, hinnakiri – see pole kaugeltki kogu andmeloend, mille te meie töö tulemusena saate.

Kipsplaaditööde kalkulatsioon

Kipsplaaditööde kalkulatsioon on kompleksteenus, mis hõlmab sise- ja välisseinte, sirmide ja lagede konstruktsioonide maksumuse ja paigalduse arvutamist. Eelarve saab tellida nii alates nullist kui ka jooniste erinevate versioonide muudatuste kohta. Pakume koostööd Rootsi ja Eesti ehitusettevõtetele ja ka kõigile teistele, kes on sellisest teenusest huvitatud.

Kuidas kokkuvõtet tellida ja mida te saate?

1. Saatke meile joonised ja saatedokumentatsioon, kasutades kohast vormi või muud sobivat viisi – Files.fm-iGoogle Drive’iDropboxi vmt.

2. Koostage arvestusse kuuluvate tööde loend. Sel etapil tuleb ülesanne täpselt koostada. Sellest lähtuvalt määratakse teenuse täitmise tähtaeg ja maksumus.

Lähtejooniste näide

Korruse plaan

Lagede plaan

3. Võtame teiega ühendust 24 tunni jooksul pärast päringu saamist. Arutame üksikasjad läbi ja kooskõlastame eelarve koostamise teenuse maksumuse sõltuvalt selle esitamise tähtajast ja projekti keerukusest.

4. Lepingu sõlmimine ja esialgsete finantskohustuste täitmine.

5. Teostame teie jooniste kohase kipsplaaditööde arvutuse ja koostame eelarvedokumentatsiooni.

6. Teie saate valmis dokumendikomplekti koos arvestuste kogu info, paigalduskulu, materjali loendi, tehniliste näitajate, maksumuse ja mahuga.

Vihje:
Kas teete mitme etapi töid?
Saame projekti teie soovi kohaselt jagada!

Klõpsa suurendamiseks

VALMIS DOKUMENTATSIOONI NÄITED

Plaanil on näidatud seinad, ukseavad, tugevdused ja muud elemendid.

Laed märgitakse plaanil sõltuvalt selle liigist erineva värviga.

Tellija esitatud jooniseid analüüsivad meie pädevad insenerid. Teabe puudumisel või vea tuvastamisel teevad nad algdokumentatsiooni põhjendatud muudatused, märkides need kõik ära eriliste viidete ja märkustega.

Kui andmeid on arvutuste jaoks ebapiisavalt, kasutame kõige tõelähedasemat võimalust ja lisame joonisele kommentaari.

Kui joonistes ilmneb vasturääkivusi, valitakse parim võimalus lähtudes sekundaarsetest andmetest ja näidatakse seda kommentaarides.

Seega, me püüame oma klientidega teha professionaalsel tasemel võimalikult avatud ja sisutihedat koostööd.

Mõõtmistulemuste põhjal koostatakse töömahu leht: mitu ruutmeetrit seinu ja lagesid igas ruumis ehitatakse, kui palju on ukseavasid ja tugevdusi jne.

Koostatakse tööde hinnakiri. Tabeli ülaosas on iga liiki seina materjali hind, tööjõukulu ja ühe ruutmeetri kogumaksumus. Tabeli allosas on ehituse iga lõigu jaoks materjali hind, ajakulu ja kogu eelarve maksumus ning kogu projekti summa.

Materjali loend esitatakse ehituse iga lõigu jaoks, k.a see, mitu jooksvat meetrit karkassi, ruutmeetrit kipsplaati ja isolatsiooni iga ruumi jaoks kulub.

Tellija saab tellimuse kaardi, mille järgi on kohe võimalik määrata iga töölõigu jaoks vajalik ehitusmaterjali kogus.

Teenuste maksumus

Soovite teada, kui palju maksab teie projekti eelarve?

Kasutage elektroonilist tellimusvormi. Andmete sisestamiseks kulub maksimaalselt 5 minutit.